ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
㈤土倥得学崤忻倩是骆ㄒ〉醚
㈤土倥疯艇喾砧虑得学 陀嗬袜磷艇 陀嗬凸意搂

陀嗬袜磷艇得学 牋牋牋牋牋牋牋

凸厥仪谜蚂久忻焉关幻写陨办了匀美选 (ね梁臻 眯雇) 吐勹愎好脏浅是故腋颐承啖掂啡阂培磷艇得学 髓咬ㄒ∪遗摇乓Ж学饲汛 1 ≡馀嗔得 嗍楣芬Ф构得学-狙放丕牋 久新颐焉关幻写陨办了匀美选凑 浯槭瞄咬で伊啜迷¤ㄑ茄吹醚о荤雇妈咬烈 嗒韫 ∫盲凉窑翣 唷傻谩妹 嗯臻搂恃登 ∫萌帧梢 ∫没·猛 崤朽荤辜匍褂甸孤咬甸贯谩烈慌佟愎ㄑ茄吹醚 ü峋描伺衣浠费枨酪ゃ甸

拭小芯学守迷狗 髓咬ㄒ∪遗摇乓Ж学饲汛 2 ≡馀嗔得 恪砰凸厥仪谜蚂久新颐焉关幻写陨办了匀美选凑 嗷绻嵬瑙归铀米退雇Ч橛狄粮妹联业寓挂淬谁 琳喙组头砧 50 涿 拭小芯学守迷狗渺笛椐柰狄辆眯乱守迷狗靡靡 (埂沦 窃嗳伞嘏) 痛盏柿厮喾纫涝阂帕潮爬汆$ 猛汉迷嗲赤荤故枪室敢贸惺铀醚汗谚Ь选艰凸浯 牋牋牋牋牋牋牋

是故腋颐承柿啻绋久腥谜工迷狗渺95 (坟瑙归蛹卮嗣淄啖裔恍吐) 吐勹髓咬ㄒ〉亚嗔淄 3 ≡馀嗔得 嗷绻是故腋颐承描撩阻勾榍碌楣淞殂谁 千嗦绻 ㄐ琳幻歇要沽夜谚Ь选艰凸崤型汀∮叛А衣嗷绻ㄓ骨沽摇

久泄凸访оっ阻艇夤靡茄蠢汆⒁吠 幻写陨耙雇沦璺砧茄蠢汆⒁吠 肆勹 1 涤号归蛹卮 髓咬ㄒ〉亚嗔淄 20 ≡馀嗔得 狄练咬伺千肆衣嗯 4123 嗷绻久芯胤该倩夂靡郴咬幻怨跃疽 拭橐裂氯谜窃 叛∩承啻韫ぷ 久朽日旅访о访源 菱姑业伊仍呕孝艇酪ゃ甸 獯锣柰⊙骨枰 喾迷脆荤灌っ阻艇幻写押氛枞选丛焓苑冈灬判嗷绻⑼侑 ∶寥耘灰∶ù沸嗪章灌荤光好页识夜

陀嗬凸意搂牋牋牋牋牋牋

识夜站巡挂崤惺瑙嗍迷痢颐凸孛选伸恃登旎枰啖要柰 浠狄练咬伺千室碌醚-狙放丕 吐勹髓咬ㄒ〉亚嗔淄У醚 21 ≡馀嗔得牋 识夜氛栳髓Ч臻描撩阻勾榍碌楣淞殂谁栳判归拥〉枰ф 浯獒¤ 归拥♀倒闼 归拥♀倒归吐 崤泄橛怠⌒艇 嗷绻崴盆帧梢该昧翟崤惺训庆昏裔髓п谩⑼Щ眯喾蠕仿 琳嗍楣芬帧梢该昧翟 2 嗍楣芬 眯滦芬 1.8 崤 2.8 ≡馀嗔得 狄拎书狗咬ㄐ琳婚衣首柰で伊肆衣透院衣狄哩卮佃咬 雇〃摇寡楣卵Я胀窑颐驹驹咐殉膘崤泄苑妹取颐唷砧虑⊙焊妹联业 ≡ā妹痢颐凸孛选伸访丫乱∶该昧翟 识夜樟蘸橐咕选崤信夜∫о电狗 岬璧橥Ч余电狗炝亦艇 释憾伊㈤土倥嗑澡拎翟恋源佃 识夜站巡挂崤惺瑙嗍迷痢颐凸孛选伸恃登旎枰啖要柰 肆勹 7 涤号艇 陀嗬凸意搂 蒂 怀. 4 ㄑ茄吹醚 92000牋

啖邓橐僚枰恃登旎枰づ艇庞 嗷绻氛柰沦柰胰崖⑼Ч∴荤垂橛 埂嗷绱岽Ж庸枪烈 猛 ㄐ琳斯艇归英挂淬谁杳枇米韫撮锹甸逛灵闼失亨д潞嗨烈惺铀醚骸颐寡瑙狙〖柰 久橥练验Я杖遗颐粤归邮铀醚轰情寡瑙埂 酪裸购迷嗲陈学琳市疽逛灵崤蟹咬啻怨戎∩腋妹联业凿情闼楣选疯艇喾砧虑浯猷丛谷帧梢牋 千氛枇展×摇ぷ袜醋凸痢靡ち-琳挂ち 假槭广ň选ら咬崦恋橥Х铀寡淄⑼凸丨业吨亚斯橐啖邓橐僚枰恃登旎枰づ艇庞 ∶镣胤乱贯髓И业允训庆昏 崤芯压肛炀转 夥. 02 562 0760, 02 561 4292-3 佃 765 牋牋牋牋牋牋牋 ∫绵丛狗咬悛猷书狗咬室碌醚-狙放丕 眯滦芬 17 ≡馀嗔得 吨А遭培恋梅砧 15 崤榍崧、且浠狄拎书狗咬室潞橐埂歇柰-洪夜艘脆乓 (芬徘烈锣泞 4264) 好脏浅≡馀嗔得氛 15 幻辛页 1 ≡馀嗔得

∨罔练图橐洪夜挂肆阻谷谜 嗷绻柰涤号斯骤с雇余劳挂饴 琳柰嗍章Т橐辜橐吠咀楣嗔淄Б艇ㄑ茄吹醚 崤辛铡颐ㄑ吹验А咆枇实谜吠奸夜宜磷韫让 嗑阻褪缀室埂颐吠奸揖组灌磷艇淞桡碎寿衣浠 崤兴枰Ж摇氛璺印颐∨罔练图橐挂肆阻谷谜幻辛页 300 嗔得 ㄐ琳 驹驹咐殉膘撩础咀楣洪夜涤号挂肆阻谷谜嗷绻荣孤烨巡垢妹练橥Ф澡耿艇涤号 嗑阻屯关醚∩烊耘弧妹玲判搜刀∶妹立艇烽艇对韫 崾揣拓弧贸爨っ阻艇悛獒判茄刀剽好页 ㄓ骨埂氰 300 楣 寡》柰о氛杪鞘伊颐丢龄撮氛璺砧酚∫谩咆枇吠奸夜宜磷韫让 夥. 075 299 597

∫绵丛狗咬啻怨芬Ж摇芬徘烈锣泞 4 幻辛页 11 ≡馀嗔得 (吨余劳挂饴) 嗯臻虑衣啖橐豆灌啡阂 6驼 3.3 ≡馀嗔得 嗣淄寡瑙枚释п肚得学-啖要柰 ⒅楣枚氛瓒构浞莽伊 (㈤咬饷Ь乱阂琶要从喙怨) 吨У乓垂意搂 悛猷桥亦丛狗咬 30 挂氛 よ意绰室 10 阂 ㄒ」验构谚读袜低渺浍挫醚酣橐 よ意绰室盲古 20 阂窢 斯橐蹬掖挂饴о㈤忆欢支∨罔练图橐挂肆阻谷谜

堕余⒁咬艘 笛椐吐勹肆勹氛 5-6 涤号挂肆阻谷谜 嗷绻堕臃砧琳嗽恭汀嗽孤橥箩汉佃咬 氛枋锹б潦叛韩押凸吐勹嗷绻ㄓ骨沽摇 堕优帧幻辛页 500 嗔得 悛猷桥亦丛躬粱眯烈 20 挂氛 琳芬о丛工凸∶盏久橥练验У源淇狄拎书狗咬闼猷丛逛撮吐枰写恰视嗣押啻怨浠卵Ф橛佃咬 嗒韫 堕营橐衣 堕余尽 堕臃靡路艇 堕逾艇 崤卸橛崃栲茶窑砰衣 堕庸臻嗷源闼猷㈤要燎压嗍颐-鸵吩德 视嗣押茄垢妹链舀械橥У源佃徒枰鹿余氛杪青咀柰闼猷ㄩ宜归曳砧烈嗷源幻械俣橛 释憾伊㈤土倥浯榉砧 夥. 075 299 551

∫绵丛狗咬悛猷书狗咬啻章恰押芬т患橐吠挂肆阻谷谜 嗯落换眯烈 2 ≡馀嗔得 嗣淄寡瑙枚释п肚室碌醚-啖要柰 ⒅楣枚氛瓒构浞莽伊

崴盆Б橥临 ∫梅柰о氛杪轻髓Щ眯喾蠕仿

 

访曰凑凑 Social Network
访曰凑凑 facebooktwitter 访曰凑凑TripDeeDee Youtube

 
费敲歙咬啜章啜臻 费敲歙咬啜章啜臻 喾砧虑っ菏俚 狙 5 匆 涸逛仿柿衣 6 茄 5 ぷ :
费敲飓胀夜 叛枨寺咬

费敲飓胀夜 叛枨寺咬 寺毓涠 涸沟莽 鸵 獯锣韫啜蚤贯兔熹殴 6 茄 5 ぷ :

费敲爨潘 乓囱∷

费敲嗯遂 乓囱∷ 9 茄 7 ぷ

费敲飓压省颐 嗯遂

费敲嗯遂 故∫渺 乓囱∷ 12 茄 11 ぷ

费敲旆脏旱 试窑 2557

费敲旆脏旱 7 茄 6 ぷ 寡瑙枚淇室滤叛Г意拧

费敲旎摇帐兑 地乓ち

费敲旎摇帐兑 ひ靡猡醚龄梧锹 访曰惰衣酪惊枨 Blossom 11 茄 9 ぷ

费敲焓浴⒃ 费敲试、粤 匆渺ㄕ排澡 10 茄 7 ぷ
费敲灬お嗔章渺 费敲灬お嗔章渺 ∝帕颐欷 猥挂烈渺 疽我裴× 7 茄 5 ぷ

费敲爨够遗 喙灰 啻淄垢压且ち

费敲爨够遗 饩っ Trekking Poonhill 9 茄 8 ぷ : 31,900 阂

费敲炖侬夜 5 茄 4 ぷ

费敲炖侬页 疽饷 吩辆 毁挂ひ 茄Т 5 茄 4 ぷ

费敲焓学嗲章识夜 4 涤号

费敲焓学嗲章识夜 4 涤号 崾千贺怨啻章 喙灰 矩犯ぢ 疽靡呈 ∝试挂靡 室霉曳 8 茄 7 ぷ 涸 獯 嵬渺驮灌凑(AI)
茄灌丛狗咬 : 46,900 阂
费敲灬お嗔章渺 费敲灬お嗔章渺 啜倚胖 ∝帕颐欷 疽我裴× 嗟缌驮枇 6 茄 5 ぷ

费敲旌宜耪 贺饷矩糕

费敲旌宜耪 贺饷矩糕 啜倚胖『宜耪 5 茄 4 ぷ
涸 TG :

费敲旌宜耪

费敲旌宜耪 啜倚胖『宜耪 4 茄 3 ぷ 涸 TG :

费敲斓孛≌ 徽 2557 费敲斓孛≌ 涸沟莽 驮实压号 灰霖い亦盆 ぱ换意脆ㄕ 啻淄垢压且ち 2559
峋め〃裂糯湛熟 峋め〃裂糯湛熟 涸 让张学∫嵬渺渑轨 UL 4 茄 2 ぷ
啻怨芬 吨 琳挂ち 2559 : 嗝澡恋楣 35,900 阂
峋め〃裂糯湛熟 涸购咬⊥♂兔爨锹 峋め〃裂糯湛熟 涸 阂А汀嵬渺嗲蚂 PG 4 茄 3 ぷ
啻怨芬 吨 琳挂ち 2559 : 嗝澡恋楣 71,900 阂
费敲旎选≡瑙 喃砧搂湮

费敲旎选≡瑙 喃砧搂湮 释о磷艇闼守搐亻 7 茄 5 ぷ 喃砧搂湮 3 ぷ 谎 澡 2 ぷ :

费敲烀要沂兑 费敲烀要沂兑 疯艇丛贯垂了颐要 幻朽啡驮灌凑 嗔淄п髓帐压 11 茄 10 ぷ

费敲炖俜押嗪浴 蕾嗝淄 啖窑橥

费敲 5 蕾啖咬伊 蕾嗝淄 蕾费亨涸 蕾嗽姑柰А砰 啖窑橥 4 茄 2 ぷ
.

费敲旃枰 赐锣柿痛仪

费敲旃枰 赐锣柿痛仪 赐吕伽 茄蠢倭怨访 4 茄 2 ぷ 蓉∶ 嗍颐 鸵吩德 蹬痛啻淄 ..

费敲爨搂ひ 蕾嗝淄 3 茄 2 ぷ

 

费敲焱帐夜嗣蒙 蕾嗝淄 嗒章Г夜 帷瑙へ搐匍 是顾怨家б

费敲爨搂靡 嗒章с肆

 

费敲爨搂靡 嗒章с肆赐峦枰Б咬 蕾榭橐 赐碌丕 是故榱揭

费敲灬凌舞艇释 赐『亚低

 

费敲灬凌舞艇释 灰 蹬痛啻淄 ..- .. 坟 灸-鸵 // -.
费敲膦毓崃杪 ⒇躬枰оふ杪 费敲膦毓崃杪 ⒇躬枰оふ杪 灰 赐【嗍淄猡描 慌衣 .. - 甸 .. (啻怨芬 蓉∶-嗍颐-鸵吩德 淞璧橥咬夜)
㈤土倥疯艇喾砧虑佃咬幻朽啡

疯艇喾砧虑乓青斯淄

疯艇喾砧虑乓倾甸

玖枰 矩∫ 裂潮朽怕 驮灌

嗲章垂伊∨咬 嗲 匆寡

嗲章垂伊嗨棺 我雇 灰

啖撩 工们汛 工酶

试菏艇谎构

㈤土倥烈嗯喃章

㈤土倥唷宜耪愕

㈤土倥喙灰

嗒章У丕 嗔淄

岐А谜盆 耪栲ㄕ搂

㈤土倥ㄒоㄕ锣ㄕ槁

㈤土倥谎 澡

㈤土倥喃砧搂湮

㈤土倥灌ㄕ搂

㈤土倥ㄔ枨ㄩ衣狻

㈤土倥鸵 啜蚤рㄇ

㈤土倥唾栉谚 嘿甑株

㈤土倥 ∝槁伺怨 寺咬枨 伺о韫

驮光 阂伺 贺饷矩糕

驮灌凑 幛琳旅

驮灌凑 嗯遂 乓囱

驮灌凑 靡识夜

驮灌凑 恃о仟拐率兑 4 涤号

驮灌凑 试、粤 匆渺ㄕ排澡

㈤土倥 蕾 (Bhutan)

㈤土倥 吩嗪 (tibet)

㈤土倥 地谩 (Turkey)

㈤土倥 灰≌识夜 (Pakistan)㈤土倥得学 ㈤土倥疯艇喾砧虑得学

嗔淄Ь眯乱醚僧 腔眯悒∏橐 肆俾枰枢旁 对韫∮喙源乱Ь颐

啻韫失枰赐∪谜得学 恍∫醚с甸沸嗯 嗍硅遂艘捶靡搂伊 归拥∈锹得小颐狄牋牋牋牋牋牋

 

饣冕∶练柰о氛杪恰眯赫 ㄒ》迷淮沾 赐筏土

KB001 : 费敲 ∶泻砧 - 得学 Unseen 沸嗯∶泻砧 唷倚菊菊 沸嗯崴恰 唷倚淞殇艰 拭辛谩 归拥∶橥 沸嗯得学 唷倚嗒淄 唷倚∶写夜 唷倚灵 堕恿谩 艘椿摇嗔

KBKS01 : 费敲 ∶泻砧 - 啖沂 守靡莎 沸嗯∶泻砧 沸嗯崴恰 唷倚煌葱 唷倚洹 唷倚菊菊 唷倚淞殇艰 啖沂 ∝槁伺怨嗔淄т仿 啖阻凸醚幻欣 嗣淄 啖阻凸嗒砧虑伺夜 久懈业劁

饣冕∶练柰о氛杪倾∨猷ふ搂

TRT001 : 费敲 沸嗯实倥 唷倚敌秘嗟 鸵囱 靡钦 伺锗魂 从归哟倩小颐学 3 茄 2 ぷ

笛峭妈咬觅焕揖ㄒ》迷