ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลตรังและรูปสวยๆจากตรัง
ข้อมูล ร้านอาหาร และ ของฝาก จังหวัดตรัง

ร้านอาหาร
อาหารที่ขึ้นชื่อของตรัง คือหมูย่างสูตรเมืองตรัง เป็นหมูย่างที่มีหนังกรอบ ออกรสหวาน ชาวตรังนิยมรับประทานเป็นอาหารเช้า พร้อมน้ำชา กาแฟ  รวมทั้งขนมจีบ ซาลาเปา ฮะเก๋า ซึ่งจะหารับประทานได้ทั่วเมืองตรัง ตลาดโต้รุ่งในเมืองตรังอยู่แถวสถานีรถไฟ มีอาหารให้เลือกรับประทานหลายชนิด รสชาติดี สำหรับขนม นอกจากจะมีขนมเค้กลำภูราที่ขึ้นชื่อแล้ว ยังมีขนมโค ซึ่งมักจะพบได้ทางภาคใต้ ลักษณะคล้ายขนมต้มแต่จะลูกเล็กกว่าข้างในจะมีไส้เป็นเป็นน้ำตาลปี๊บ เวลารับประทานจะได้กลิ่นหอมของใบเตย

อำเภอเมืองตรัง
กนก ภัตตาคาร  ๓๑/ถนนวิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๐๐๘-๙  เปิด ๐๙.๐๐-๑๓.๓๐ น. และ ๑๖.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย, จีน)
กาแฟเขาช่อง ๕๒/๑-๒  ถนนพัทลุง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๗๕๙ เปิด ๐๖.๐๐-๑๘.๐๐ น. (ขนมจีบ ซาลาเปา กาแฟ)
เกาะไหง ซีฟู้ด ๑๘/๑๐๓ ถนนเพลินพิทักษ์ (ติดกับเกาะไหงวิลล่า)  โทร. ๐๘ ๑๓๖๗ ๘๔๙๗, ๐๘ ๑๑๘๗ ๗๒๓๐ เปิด ๐๗.๐๐-๒๑.๓๐ น. (อาหารทะเล)
กุ๊กฉิม ๓๑๕/๖ ถนนห้วยยอด (หน้าโรงแรมวัฒนาพาร์ค) โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๒๓๔๑ เปิด ๑๖.๐๐-๐๓.๐๐ น. (ข้าวต้มพุ้ย)
โกชัย ปลาเผา สาขา ๑  ๙/๔ ถนนรัษฎา โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๘๐๑  และ สาขา ๒ ๓๑๔ ถ.กันตัง ต.บางรัก โทร. ๐ ๗๕๒๓ ๐๓๕๔ เปิด ๑๕.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเลเผา)
โกช้อย ๔๖ ถนนรักษ์จันทร์ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๙๑๑ เปิด ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารจานเดียว, อาหารตามสั่ง)
โกตี๋เย็นตาโฟ ๒๑๗/๓-๔ ถนนพัทลุง โทร. ๐๘ ๑๕๓๖ ๕๕๑๓, ๐๘ ๙๗๒๕ ๐๘๓๓ เปิด ๐๗.๐๐-๑๗.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยว, ข้าวแกง)
โกเต็ง  ๗๗-๗๙ ถนนพระราม ๖ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๒๒ เปิด ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. (อาหารพื้นบ้าน)
โกยาว ๕๗ ถนนวิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๗๓๓, ๐ ๗๕๒๒ ๐๙๘๗ เปิด ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารจีน, ไทย)
โกหลั่น ถนนห้วยยอด (หมูย่างตรัง)
โกอู๊ด ข้าวขาหมู ๙๕/๕ ถนนรัษฎา โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๔๕๐๐ เปิด ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. (ข้าวขาหมู, ข้าวมันไก่)
ก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นชลบุรี ๓๘๖/๙-๑๐ ถนนห้วยยอด โทร. ๐๘ ๗๒๗๖ ๙๖๕๐ เปิด ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยวเป็ด)
แกงส้ม ๖๒/๑ ถนนวิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๓๘๓  เปิด ๑๑.๐๐-๑๔.๐๐ น. และ ๑๖.๓๐-๒๑.๓๐ น. (อาหารปักษ์ใต้)
ข้าวต้มพุ้ย ถนนพระราม ๖ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๑๒๗  และ สาขา ๒  ๖๕/๑๐ ถ.เพลินพิทักษ์ เปิด ๑๖.๐๐-๐๓.๐๐ น. (ข้าวต้มพุ้ย)
ครัวตรัง ๘/๑๐ ถนนวิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๒๓๓๓ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
ครัวทับเที่ยง  ๒๘/๔ หมู่ ๑ ถนนนาตาล่วงหลังเขา โทร. ๐๘ ๑๑๒๕ ๐๑๓๘, ๐ ๗๕๒๑ ๐๙๘๘ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
ครัวรับเบอร์ทรี  อาคารสเตชั่นอินท์ อพาร์ตเมนท์ ถนนสถานี โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๓๓๙๓ ต่อ ๑๑๖ , ๐๘ ๑๒๗๐ ๔๑๔๘ เปิด ๐๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
เจสุขภาพ ๔๙-๕๑ ถนนพัทลุง โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๐๙๐๒ เปิด ๐๗.๐๐-๑๔.๐๐ น. (อาหารมังสวิรัติ)
ชะเงา ถนนเพลินพิทักษ์  โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๒๔๖๙ เปิด ๑๑.๐๐-๒๔.๐๐ น. (pub & restaurant)
ตรอกปลา ซีฟู้ด ถนนพระราม ๖ ซอย ๒ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๐๒๕ (อาหารทะเล)
ตรังเจริญยิ่ง ๓๒๘/๔ ถนนกันตัง ตำบลบางรัก โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๕๓๑๘, ๐๘ ๑๒๗๐ ๕๙๔๑ เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
ต้นไผ่ ๒๑๑/๒๘ ถนนวิเศษกุล โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๕๐๘๒ เปิด ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. (ข้าวแกงปักษ์ใต้)
ท่องนาท่าม ม.๓ ตำบลนาท่ามใต้ โทร. ๐๘ ๗๘๘๓ ๕๐๑๐ เปิด ๑๐.๓๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารพื้นบ้าน)
ทางเลือก ๗๑/๑ ถนนเพลินพิทักษ์ โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๔๑๘๕, ๐๘ ๑๖๐๖ ๓๙๓๐ เปิด ๐๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. (อาหารเพื่อสุขภาพ)
ธรรมนูญ ๑๑๑-๑๑๓ ถนนเวียนกระพัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๙๓๓๔, ๐ ๗๕๒๑ ๐๔๙๐  เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐  น. (อาหารไทย)
พฤกษาตรัง ๑๔/๒๘ หมู่ ๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ สี่แยกต้นสมอ โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๔๔๑๙, ๐๘ ๙๐๔๕ ๙๗๓๙, ๐๘ ๑๘๙๔ ๙๑๔๓  เปิด ๑๐.๐๐-๒๔.๐๐ น. (อาหารไทย)
แฟนโฟรโมสต์ ๒/๒ ถนนเจิมปัญญา โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๓๕๐, ๐ ๗๕๒๑ ๙๙๖๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารจานเดียว)
บาโคนี่  ๘๐/๑๕ ถนนรัษฎา โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๐๘๓, ๐๘ ๑๒๗๓ ๔๖๒๗ เปิด ๑๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารจานเดียว)
บ้านสวนสุดาพร  ๖๖/๒๕ ถนนรักษ์จันทน์ โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๖๐๗๐ เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
บ้านสวนเมืองตรัง  ๒๑ หมู่ ๑ ตำบลนาตาล่วง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๕๗๔, ๐๘ ๑๘๒๕ ๔๐๗๐ เปิด ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย)
บ้านสุวิมล ๑๑๓/๓ ถนนเวียนกระพัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๕๓, ๐๘ ๑๐๘๓ ๐๔๗๗ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
นำมุ่ย  ๑๐๓/-ถนนพระราม ๖  โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๕๐๔  เปิด ๑๑.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย, จีน)
แม่จำเนียร ๒๙๘ ถนนกันตัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๒๖๖๔ เปิด ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. (อาหารไทย)
รสเยี่ยม ๙๕/๑๒ ถนนรัษฎา โทร. ๐๘ ๑๒๗๒ ๑๙๒๐, ๐ ๗๕๒๑ ๑๒๔๒ เปิด ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. (ข้าวมันไก่, ข้าวขาหมู, ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ)
ริชชี่ ๑๒๖ ถนนราชดำเนิน โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๑๒๖, ๐๘ ๑๓๗๐ ๘๑๘๓ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๓๐ น. (อาหารจานเดียว)
เรือนแพ ริเวอร์ไซด์  ๑๙/๑ หมู่ ๔ ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบางรัก โทร. ๐ ๗๕๒๓ ๐๓๘๗ เปิด ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. (อาหารทะเล, ไทย )
วังบัว  ๒๕/๓ ถนนสถานี (ติดกับสถานีรถไฟตรัง) โทร. ๐ ๗๕๒๒ ๔๐๙๐ เปิด ๐๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารจานเดียว, อาหารเช้า)
วังมังกร ฟิชชิ่ง ปาร์ค ๕๐/๙ ถนนเวียนกระพัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๒๐๐๖ เปิด ๐๙.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)
สินโอชา ๒๕/๒๕ ถนนสถานี โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๑๑๙๑ เปิด ๐๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. (อาหารเช้า เครื่องดื่ม เบเกอรี่)
สีฟ้าไลฟ์สไตล์ ๓๗ ถนนพัทลุง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๐๑๓๙, ๐๘ ๑๔๗๖ ๔๓๒๓ เปิด ๑๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารเพื่อสุขภาพ)

อำเภอกันตัง
โกเกี๊ย  ๘-๑๐ ถนนสถลสถานพิทักษ์ โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๑๓๙๓ เปิด ๑๑.๐๐-๑๕.๐๐ น. และ ๑๗.๐๐-๒๐.๓๐ น. (อาหารทะเล)
โกเก้า ซีฟู้ด หมู่บ้านหาดยาว ตำบลเกาะลิบง โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๓๓ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)
ครัวนาทอง ๔๕/๒ ถนนควนทองสีห์ ตำบลกันตัง (ใกล้โรงพยาบาลกันตัง) โทร. ๐๘ ๙๗๒๔ ๒๙๑๓ เปิด ๑๐.๓๐-๒๓.๐๐ น. (อาหารทะเล)
ปูนิ่ม  ๖ หมู่ ๔ ตำบลกันตังใต้ โทร. ๐ ๗๕๒๕ ๔๐๖๖, ๐๘ ๑๑๒๕ ๖๔๕๙ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)
ริมน้ำ  ๙๗  ถนนรัษฎา  โทร.  ๐ ๗๕๒๕ ๑๑๙๘, ๐ ๗๕๒๕ ๑๓๒๗ เปิด ๑๑.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารทะเล)
ริมสวน ถนนป่าไม้ ตำบลกันตัง โทร. ๐๘ ๔๖๒๗ ๙๙๔๔ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย)
หาดยาว ซีฟู้ด ๕๔ หมู่ ๖ ตำบลเกาะลิบง ท่าเรือเจ้าไหม โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๗๙๓๐ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)

อำเภอห้วยยอด
จีนดำ ๑๖๗ ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๒๓๘ เปิด ๐๙.๓๐-๒๐.๓๐ น. (อาหารไทย)
เจ๊หวั่น  ๗๗-๗๙ ถนนเทศบาล ๕ ตำบลห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๑๙๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๓๐ น. (อาหารไทย)
เจ๊เอ่ง  ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๑๕๕ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารไทย)
หม่านเซ่งหลุ่ง ถนนเพชรเกษม โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๑๑๐๕ เปิด ๐๖.๓๐-๑๔.๐๐ น.  (บะหมี่เกี๊ยว, ข้าวมันไก่,ข้าวหมูแดง)

อำเภอสิเกา

เกาะปู เกาะปลา หาดปากเมง ๑๗๑ หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๐๖-๗ เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารทะเล)                 ครัวลดาวัลย์  หาดปากเมง ๑๔๑ หมู่ .๔ ตำบลไม้ฝาด เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)

ครูคิด  หาดปากเมง ๑๗๐ หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๑๐๐ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)             

ปากเมง ซีฟู้ด  หาดปากเมง ๒๗๓ หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารทะเล)

ปากเมง รีสอร์ท หาดปากเมง ๖๐/๑ หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๑๑๑, ๐ ๗๕๒๐ ๓๐๓๑ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)             แมกไม้ หาดปากเมง หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๒๓๔, ๐๘ ๙๗๒๕ ๔๓๖๙ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)

ยกยอ  หาดปากเมง ๑๕๔ หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๑๔ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)               

ริมหาด  หาดปากเมง ๑๙๕/๑ หมู่ ๔ ตำบลไม้ฝาด เปิด ๑๐.๐๐-๒๑.๐๐ น. (อาหารทะเล)

เลตรัง ๕๔/๒๒ หมู่ ๔ ถนนไม้ฝาด ตำบลปากเมง บริเวณท่าเรือปากเมง โทร. ๐ ๗๕๒๗ ๔๐๒๗-๙, ๐๘ ๑๙๐๔ ๘๑๘๕ เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)

อำเภอปะเหลียน     

เกาะศึกษาลำปลอก ๒๒ หมู่ ๑๐ ตำบลปะเหลียน ใกล้น้ำตกลำปลอก เปิด ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.

ดาวทะเล  ๒๑/๔-๕ ตำบลท่าข้าม โทร. ๐ ๗๕๒๔ ๑๑๒๒ เปิด ๑๐.๐๐-๒๓.๐๐ น. (อาหารทะเล)               

โตนเต๊ะ รีสอร์ท หมู่  ๒ ตำบลปะเหลียน โทร. ๐ ๗๕๒๖ ๙๑๕๖  เปิด  ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารไทย)

ทำเลทอง หมู่ ๑ ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว เปิด ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารตามสั่ง, อาหารทะเล)               

รวมมิตร  ๓๑/๒๙ หมู่ ๑ ถนนตรัง-สตูล ตำบลทุ่งยาว โทร. ๐ ๗๕๒๘ ๘๐๖๒ เปิด ๐๙.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารทะเล, อาหารตามสั่ง)

แหลมหยงสตาร์ ซีไซด์ ๒๗๖ หมู่ ๔ ตำบลท่าข้าม โทร. ๐ ๗๕๒๘ ๘๐๖๕ (อาหารทะเล)

อำเภอย่านตาขาว     

กะตังค์ ๑๗๖ หมู่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลย่านตาขาว (ใกล้ตลาดย่านตาขาว) โทร. ๐ ๗๕๒๔ ๐๖๕๕ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)

โกลิต  ๒๔ ถนนพิศาล ตำบลย่านตาขาว (ใกล้ตลาดย่านตาขาว) เปิด ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. (ข้าวมันไก่, ข้าวหมูแดง)       

ครัวชายคลอง ๑๐๐ ถนนวรคีรี หมู่ ๑ ตำบลย่านตาขาว (ใกล้ตลาดย่านตาขาว) เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารไทย)

ไผ่เงิน ถนนตรัง-ปะเหลียน (ตรงข้ามไปรษณีย์อำเภอย่านตาขาว) เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (ข้าวมันไก่, ข้าวหมูแดง)

อำเภอนาโยง    

โกกัง  ๑๐๗/๒ หมู่ ๒ ถนนพัทลุง ตำบลตาโยงเหนือ เปิด ๑๐.๐๐-๑๔.๐๐ น. (ก๋วยเตี๋ยว)

น้องโสม ถนนพัทลุง ตำบลนาโยงเหนือ เปิด ๑๐.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารจานเดียว)              

ร้านเขาพับผ้า หมู่ ๗ ถนนพัทลุง ตำบลเขาช่อง (ตั้งอยู่ในเขตเขาบรรทัด ริมถนนสายตรัง-พัทลุง)  โทร. ๐๘ ๗๘๙๑ ๕๐๐๗ เปิด ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. (อาหารไทย)

อำเภอหาดสำราญ

ต้นปอ  ๑๗๘/๑ ถนนบ้านนา-หาดสำราญ  ตำบลหาดสำราญ โทร. ๐ ๗๕๒๐ ๘๒๐๘ เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)                 หาดสำราญรีสอร์ท ๑๙๙ หมู่ ๕ ตำบลหาดสำราญ เปิด ๐๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. (อาหารทะเล)

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก                

จังหวัดตรังมีสินค้าพื้นเมืองเป็นของฝากของที่ระลึก คือ เสื่อเตยหรือเสื่อปาหนัน หมุก (ภาชนะใส่ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ) ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังปลากระเบน เช่น กระเป๋า รองเท้า จักสานต้นก้านธูปฤาษี ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเทพธาโรและไม้สะเดาเทียม บ้านหนองปรือ ผลิตภัณฑ์ของเล่นจากไม้ยางพาราและผ้าทอพื้นเมืองนาหมื่นศรี และยังมีสินค้าพื้นเมืองจำพวกขนมและอาหาร ได้แก่  หมูย่างสูตรเมืองตรัง   ขนมเค้กลำภูรา อำเภอห้วยยอด   กาแฟเขาช่อง   กะปิท่าข้ามและทุเรียนก้านยาว อำเภอปะเหลียน หอยนางรมสด อำเภอกันตัง เป็นต้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดตรัง โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๖๙๙   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง  โทร. ๐ ๗๕๒๑ ๘๒๖๗, ๐ ๗๕๒๑ ๕๑๐๙  www.trang.go.th

แหล่งข้อมูล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลตรัง ข้อมูลท่องเที่ยวตรัง

เมืองพระยารัษฎา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา

เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา            

 

โปรแกรมท่องเที่ยวกระบี่ จากทริปดีดี ดอทคอม

KB001 : ทัวร์ กระบี่ - ตรัง Unseen ทะเลกระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก เกาะไม้ไผ่ สระมรกต น้ำตกร้อน ทะเลตรัง เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า ถ้ำมรกต หาดปากเมง

KBKS01 : ทัวรกระบี่ - เขาสก สุราษฏร ทะเลกระบี่ ทะเลแหวก เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะพีพี เกาะไม้ไผ่ เขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน พระธาตุไชยา

โปรแกรมท่องเที่ยวใกล้เคียง

TRT001 : ทัวร์ ทะเลสตูล เกาะตะรุเตา อาดัง ราวี หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง 3 วัน 2 คืน

ตัวอย่างรูปภาพจากทริป