ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2

ข้อมูลและรูป เมืองบินาเคอร์ ป้อมปราการจูนาการ์(Junagarh Fort) และ วัดคาร์นีมาทา (Karni mata temple)

เมืองบิคาเนอร์ (Bikaner)

วันที่สามของการเดินทางมาทริปสำรวจราชาสถาน เราเดินทางมายังเมืองบิคาเนอร์ ระยะทางจากจัยปูร์ประมาณ 320 กิโลเมตร ใช้เวลาวิ่งรถประมาณ 7-8 ชั่วโมงได้คะ วิวสองข้างทางส่วนใหญ่ก็เป็นวิวทะเลทรายกับต้นไม้กลางทะเลทรายและหมู่บ้าน บางที่ก็สามารถเพาะปลูกพืชได้คะแม้จะอยู่ท่ามกลางทะเลทราย ในอดีตยังไม่มีเมืองบิคาเนอร์ เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Mawar Land of the Dead พ่อค้าในเส้นทางสายไหม ยังต้องใช้ผ่านไปมาจึงทำให้มีโจรก๊ก ยึดครองพื้นที่หย่อมเล็กหย่อมน้อย และยังไม่มีใึครครอบครองดินแดนแห่งนี้ เจ้าชาย Rao Bika แห่งแคว้นโยธปุระ หรือ เมืองจ๊อดปูร์ในปัจจุบัน เกิดความน้อยใจในคำพูดของพระบิดา จึงตัดสินใจมุ่งหน้าเดินทางก่อนลงหลักปักฐานต่อสู้กับพวกโจร นำความร่มเย็นเข้ามาสู่ดินแดนแห่งความตาย จนชาวบ้านท้องถิ่นเข้าร่วมในการต่อสู้กับพวกโจร จนในที่สุดเมืองบิคาเนอร์จึงได้ถูกจัดตั้งเป็นบิคาเนอร์มาจนปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวที่เราได้มาเที่ยวชมในเมืองบินาเคอร์มีัสองแห่ง คือ สถานที่แรกคือวัด คาร์นีมาทา (Kani Mata Temple)เรามาชมในวันแรกที่เดินทางมาถึงในช่วงเย็นคะ ห่างจากปิคาเนอร์ไปราว 1 ชั่วโมง และ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่เราได้ไปชมคือป้อมปราการจูนาการ์(Junagarh Fort)ในตัวเมืองบินาเคอร์ เราไปชมในตอนเช้าอีกวันถัดมาก่อนออกจากเมืองบินาเคอร์เนื่องจากเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่และมีพิพิธภัณฑ์อยู่ภายในต้องใช้เวลามากอย่างต่ำกว่า 1-2 ชั่วโมงคะ

บรรยากาศ เมือง บิคาเนอร์ รัฐราชาสถาน

ป้อมปราการจูนาการ์(Junagarh Fort)

จูนาการ์ฟอร์ท เป็นวังมหาราชาที่อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในราชาสถาน ป้อมจูนาการ์สรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1588 โดยราชปุต Rao Bika ด้วยการต่อสู้กันชนพื้นเมือง จนสามารถตั้งถิ่นฐานแม้ผ่านการรุกรานจากมหาโมกุลหลายครั้ง แต่ด้วยทะเลทรายที่อยู่รอบด้าน รวมทั้งความกล้าหาญของนักรบ ช่วยให้เมืองอยู่รอดเสมอมาภายในป้อมใหญ่ แบ่งออกเป็นหลายส่วน เช่น Chandra Mahal , Phool Mahal , Karan Mahal และ Anoop Mahal ภายในป้อมปราการมีขนาดใหญ่้ควรใช้เวลาเดินชมอย่างประมาณ 2 ชั่วโมงคะ ที่ป้อมจูนาการ์มีบริการข้อมูลโดยใช้หูฟังบรรยายเป็นภาษาอังกฤษซึ่งภายในจะมีหมายเลขบอกเป็นจุดๆ

ซึ่งเราก็สามารถเลือกกดฟังข้อมูลจากจุดที่เรายืนอยู่ในขณะที่เดินชมคะ นอกจากนี้แล้วภายในยังมีพิพิธภัณฑ์ฺ Ganga Golden Jubilee ภายในเก็บข้าวของเครื่องใช้มากมาย รวมทั้งอาวุธ ชุดนักรบ ที่ใช้ในการต่อสู้ในสมัยอดีต มีเครื่องบินที่ใช้ในสมัยก่อนด้วยนะคะ หากได้มาเมืองบิคาเนอร์ ป้อมปราการจูนาการ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจไม่น้อยคะ

รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
วิวจากป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์
ภายในพิพิธภัณฑ์
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ห้องนอนในวัง
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ภายในป้อมปราการจูนาการ
จุดฟังข้อมูลที่ 6
ป้อมปราการจูนาการ
ลวดลายที่ผนัง
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
รูปป้อมปราการจูนาการ ราชาสถาน
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ
ป้อมปราการจูนาการ

คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ

วัดคาร์นีมาทา (Karni Mata Temple)

เราใช้เวลาในช่วงเย็นหลังจากที่เดินทางมาถึงแล้วดิ่งตรงไปที่วัดคาร์นีมาทา เป็นวัดที่มีความแปลกมากสำหรับคณะคนไทยอย่างเราเพราะภายในวัดมีหนูอยู่นับพันพันตัว วัดนี้สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 สร้างขึุ้นเพื่ออุทิศให้แก่หนูโดยชาวฮินดูที่มีความเชื่อว่า เป็นลูกหลานของเทพธิดา Karni Mata ที่เป็นร่างอวตารของเทพธิดา Durga เทพธิดาแห่งพลังและชันชนะ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากของศาสนาฮินดู ผู้ที่ศรัทธาจะนำอาหาร นม มาเลี้ยงหนูเหล่านี้ เชื่อได้ว่าสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ รวมถึงคนไทยคงไม่กล้าเข้าไปชมวัดแห่งนี้ แต่วัดนี้ก็เป็นวัดที่มีความแปลกติดอันดับโลกก็ว่าได้คะ

คลิปวิดีโอ วัดคาร์นีมาทา เมืองบิคาเนอร์

รูปโดย ทริปดีดี ดอทคอม

 

ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศอินเดีย ข้อมูลและรูปอินเดีย ราชาสถาน เลห์-ลาดักห์ สิกขิม แคชเมียร์

โปรแกรมท่องเที่ยวอินเดีย จากทริปดีดี ดอทคอม
แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เจาะลึกแคชเมียร์ ศรีนาคาร์ กุลมาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 6 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : 11-17 เมษายน 2559 (เต็ม) : ท่านละ 42,900 บาท

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง :
วันเดินทาง :

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

BUDDIST01: ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 7 วัน 6 คืน บินตรงคยา โดย TG
วันเดินทาง :

 

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์

LEH03: ทัวร์เลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ ทะเลสาบปันกอง เจาะลึกเลห์ 12 วัน 11 คืน
วันเดินทาง : 16-27 กรกฎาคม 2559 : ราคา 64,900 บาท

ทัวร์เลห์ ลาดัก แคชเมียร์
LEH01: ทัวร์เลห์ ลาดัก ทะเลสาบปันกอง นูบร้าวัลเลย์ ถนนที่สูงที่สุดในโลก เจาะลึกเลห์ 9 วัน 7 คืน
วันเดินทาง : 6 - 14 สิงหาคม 2559 : ราคา 28,900 บาท (ราคานี้ยังไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์ราชาสถาน ราชาสถาน ดินแดนแห่งราชา

SIKKIM-01: ทัวร์สิกขิม ประเทศอินเดีย เมืองกัลกัตต้า เมืองดาร์จีลิ่ง นั่งรถไฟสายมรดกโลก Toy Train เมืองกังต๊อก หมู่บ้านลาเชน หุบเขาชอปต้า หมู่บ้านลาชุง หมู่บ้านนาม็อก วัดรุมเต็ก หุบเขายุมถัง สวิสเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย เทือกเขาหิมาลัย จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ฉางโก 9 วัน 7 คืน... บิน TG + 9W
วันเดินทาง : 49,900 บาท .... เปิดจองแล้ว

แคชเมียร์

KMR02: ทัวร์แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ศรีนาคาร์ โซนามาร์ค กุลมาร์ค พาลฮาแกม 8 วัน 7 คืน (บิน Jet Airways)
วันเดินทาง : ท่านละ 45,900 บาท

ทัวร์สิกขิม

RAJ04-11D10N: ทัวร์ราชาสถาน ครบสูตร ท่องดินแดนแห่งราชา ชัยปุระ จัยซัลเมียร์ นครสีทอง จ๊อดปูร์ นครสีฟ้า อุไดปูร์ หรือ อุทัยปุระ พุชการ์ มันดาวา นวาครห์ เต็มอิ่ม 11 วัน 10 คืน
วันเดินทาง :

ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี

TRI01-5D3N: ทัวร์สามเหลี่ยมอารยธรรม อัครา ชัยปุระ เดลี 5 วัน 3 คืน New
วันเดินทาง : เปิดจองแล้ว เร็วๆ นี้ ............บาท

ทัวร์ถ้ำอชันต้า อัลโลล่า เดือนตุลาคม 2555

AJT5D4N: ทัวร์ถ้ำอชันตา - อัลโลล่า เมืองมุมไบ เมืองออรังกาบัด 5 วัน 4 คืนโดย Jet Airways New
วันเดินทาง : ......... เร็วๆ นี้

โปรแกรมท่องเที่ยวตลอดทั้งปี more>>>>