ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศปากีสถาน
ข้อมูลน่ารู้ก่อนไปปากีสถาน การเดินทาง โรงแรม/ที่พัก อาหารการกิน / วีซ่า

ข้อมูลน่ารู้ก่อนไปปากีสถาน

การทำวีซ่า

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมายังประเทศปากีสถาน ต้องทำวีซ่าปากีสถาน และต้องไปแสดงตัวที่สถานฑูตปากีสถาน

ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ สถานทูตปากีสถาน ประจำประเทศไทย: Pakistan Embassy in Thailand
31 ซอยนานาเหนือ 3 สุขุมวิท กทม. 10110
โทร. 0-2253-0288-9, 0-2253-5325

แผนกรับทำวีซ่าจะเปิดให้ทำวีซ่า 09.00-12.00 น. ทุกวันจันทร์ - พฤหัสบดี และ รับวีซ่าประมาณ 14.30-15.30 น. ในวันจันทร์-พฤหัส เช่นเดียวกัน

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว สถานฑูตจะออกให้ ตามจำนวนวันที่เราระบุในโปรแกรมเดินทางที่ได้แนบไปให้สถานฑูต เอกสารที่ใช้ในการขอวีซ่าท่องเที่ยวดังนี้

1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/ 2 ใบ (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4. จดหมายชี้แจงการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)/(กรณีประกอบอาชีพโดยไม่มีใบทะเบียนการค้า) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มทำ
5. สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
6. สำเนาบัตรประชาชน
7. สำเนาทะเบียนบ้าน
8. สำเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ส่วนตัว (Update ปัจจุบัน 6 เดือนย้อนหลังถึงปัจจุบัน) (สถานฑูต ไม่รับหนังสือการันตีที่ออกจากธนาคาร ใช้เฉพาะบัญชีออมทรัพย์เท่านั้นคะ)
9. สำเนาใบสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะ (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
10. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
11. สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)/(แปลเป็นภาษาอังกฤษ)
12. หากมีใบเชิญจากเอเย่นซีท่องเที่ยวจากปากีสถานที่มี license ที่ถูกต้อง จะทำให้วีซ่าได้ง่ายขึ้น

เมื่อส่งเอกสารให้สถานฑูตตรวจสอบและแสดงตัว หากเอกสารครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่พิจารณาวีซ่าจะให้เราไปชำระค่าวีซ่า ประมาณ 1,300 บาท จากนั้นนำใบ pay in การชำระค่าวีซ่า มาส่งแนบไปกับเอกสาร รอใบนัดรับวีซ่า ซึ่งโดยปกติเวลาในการทำวี่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ

วีซ่าปากีสถาน

 

การเดินทางในปากีสถานสู่ภาคเหนือ

การเดินทางสำหรับเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ที่เป็นที่นิยม คือ

1.ทางรถยนต์ จากอิสลามาบัด มุ่งสู่ เมืองเบชาม เมืองชีลาส เมืองกิลกิต ฯลฯผ่านเส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์ เส้นทางหลวงที่สำคัญแห่งหนึ่งในโลก สู่สถานที่ท่องเที่ยวมากมายและสู่เส้นทางการค้าระหว่างจีน-ปากีสถาน เส้นทางสลับคดโค้งไปตามภูเขา บางช่วงลาดยางดี บางช่วงขรุขระ หลุดจากเมืองชีลาส ท่านจะพบกับความสวยงามของปากีสถานตอนเหนือ ถ่ายรูปกันเพลินเลยคะ ทางการจีนได้เข้ามาช่วยทำถนนจากชายแดนจีนเข้ามาสู่ปากีสถาน ทำให้การเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะจากคุนจีราบ สู่เมือง Gilgit ทางดีมากคะ บางช่วงได้เจาะเป็นอุโมงค์ทำเป็นถนน การเดินทางกลับมายังอิสลามาบัดต้องใช้เส้นทางเดิมผ่านเมืองเบชาม เข้ามายังอิสลามาบัด

2. เดินทางด้วยเครื่องบิน จากอิสลามาบัดสู่กิลกิต หรือ เมืองสกาดูร์ แล้วนั่งรถเที่ยวต่อ แต่ส่วนใหญ่แล้ว 70 % ของการเดินทางด้วยเครื่องบินจะถูกยกเลิก เนื่องจากสภาพอากาศก่อนนำเครื่องลงที่กิลกิต หรือ สกาดูร์ นั้นมีสภาพอากาศปิด หากท่านใดได้เดินทางด้วยเครื่องบินภายในประเทศนับว่าวันนั้นสภาพอากาศเปิดเหมาะกับการนำเครื่องลงมากคะ

3. สายการบินที่เราเลือกเดินทางระหว่างกรุงเทพ-มายังปากีสถาน คือ การบินไทย เราสามารถเลือกลงเมือง อิสลามาบัด หรือ เมืองละฮอร์ ก็ได้คะ กรุงเทพ - อิสลามาบัด ไม่มีไฟล์ทบินทุกวันคะ ส่วน กรุงเทพ-ละฮอร์ มีเดินทางทุกวันคะ สมารถตรองสอบเที่ยวบินได้ที่ เว็บไซด์ http://www.thaiairways.co.th/ หรือ ท่านสามารถ เลือกบิน อีกสายการบินแห่งชาติปากีสถาน คือ ปากีสถานแอร์ไลน์ ไม่มีบินทุกวันเช่นเดียวกับการบินไทยคะ

เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
เส้นทางในปากีสถานภาคเหนือ
รถที่ใช้ในเส้นทางปากีสถาน
รถที่ใช้ในเส้นทางปากีสถาน
เส้นทางปากีสถาน

 

ที่พักและอาหารการกิน

โรงแรม ที่พัก ที่เราจัดในเส้นทางท่องเที่ยวภาคเหนือ อาจไม่หรูหรา ระดับโรงแรม 4-5 ดาว แต่ก็เป็นที่พักที่มีความปลอดภัย สะอาด แต่มีสิ่งอำนวยคามสะดวกระดับหนึ่ง บางแห่งมี wifi free บางแห่งที่ไกลออกไปอาจไม่มี wifi ให้ใช้ ส่วนเรื่องอาหารส่วนใหญ่แล้วหากเป็นมือเย็นจะรับประทานอาหารกันที่โรงแรม อาหารปากีสถาน 99 % เป็นอาหารอิสลาม มีไก่เป็นหลัก แต่ละโรงแรม หรือ ร้านอาหารจะมีไก่ทอดสูตรเด็ดของแต่ละแห่งอร่อยไม่เบาคะ สำหรับความคิดเห็นของเราคิดว่าอาหารท่านง่ายเนื่องจากไม่มีเครื่องเทศแรงเหมือนอย่างอินเดีย เราสามารถขอไปใช้ครัวเขาทำอาหารไทยได้คะ ชาวปากีสถานใจดีคะ

ที่พักในเส้นทางปากีสถาน ภาคเหนือ
ที่พักในเส้นทางปากีสถาน ภาคเหนือ
ที่พักในเส้นทางปากีสถาน ภาคเหนือ

รูปโดย TripDeeDee.com

 

 
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศปากีสถาน ข้อมูลปากีสถาน
โปรแกรมท่องเที่ยวปากีสถาน จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม  2557
PAKI01 : ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง ใบไม้เปลี่ยนสี 11 วัน 9 คืน โดย การบินไทย
วันเดินทาง : 17-27 ตุลาคม 2558 : 67,900 บาท.... เปิดจองแล้ว
ตัวอย่างรูปภาพจากทริป