ทัวร์อินเดียทัวร์เนปาลทัวร์ภูฏานทัวร์จีนทัวร์เวียดนามทัวร์พม่าทัวร์บาหลีทัวร์ลาวทัวร์เขมรทัวร์ทิเบต
ทัวร์เกาหลีทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ฮ่องกง มาเก๊าทัวร์ไต้หวันทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์
ทัวร์แชงกรีล่าทัวร์จิ่วจ้ายโกว หวงหลงทัวร์แคชเมียร์ทัวร์ตุรกีทัวร์ยุโรป
line2
ข้อมูลประเทศมาเลเซีย
ข้อมูลท่องเที่ยวเมืองมะละกา

สถานที่ท่องเที่ยวในเมืองมะละกา

มะละกา (Melaka)
รัฐมะละกามีความสำคัญเพราะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นทางประวัติศาสตร์และเป็นสถานที่ประกาศเอกราชจากการปกครองของอังกฤษ ชาวมาเลย์ถือว่าประเทศของตนมีจุดเริ่มต้นจากรัฐแห่งนี้
มะละกาได้รับการก่อร่างสร้างเมืองขึ้นโดยเจ้าชายปรเมศวร (Prince Parameswara) ลั้ภัยมาจากเกาะชวาในราวปี พ.ศ.1939 แล้วเมืองแห่งนี้ก็เจริญขึ้นเมื่อมีการค้าขายทางทะเล ด้วยตำแหน่งของเมืองตั้งอยู่ในช่องแคบระหว่างเกาะสุมาตรากับแหลมมลายู (ปัจจุบันเรียกว่าช่องแคบมะละกา) ซึ่งเป็นเส้นทางลัดในการเดินเรือจากมหาสมุทรอินเดียสู่ทะเลจีนใต้ อีกทั้งยังเหมาะแก่การหยุดพักเรือเพื่อหลบมรุสุมและจัดหาเสบียงเพิ่มสำหรับการเดินเรือที่ใช้ระยะเวลาเดินทางเป็นแรมเดือน
นอกจากความเจริญที่เกิดจากการค้าทางทะเลแล้ว นี่ยังเป็นสาเหตุให้มะละกาเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติต่างๆโดยเฉพาะกับชาติจีน นำมาซึ่งความเข้มแข็งของเมืองมะละกา เพราะมีประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเป็นพันธมิตร และการค้าทางทะเลนี้อีกเช่นกันที่นำพาพ่อค้าวาณิชชาวอาหรับมาที่นี่ ซึ่งไม่ใช่เพียงเพื่อการค้าหากแต่มาพร้อมการเผยแผ่ศาสนาอิสลาม จนพระราชาผู้ปกครองอาณาจักรมะละกาทรงเปลี่ยนพระยศเป็นสุลต่าน และรับเอาสาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติของมาเลเซียจวบจนปัจจุบัน
และความเจริญนี่เองที่ทำให้มะละกาเป็นที่หมายปองของชาติตะวันตกเพื่อควบคุมเส้นทางการค้าทางเรือในภูมิภาคนี้ ประเทศแรกที่เข้ามายึดครองมะละกาเมื่อปี พ.ศ.2054 คือโปรตุเกส (ทำให้สุลต่านที่ปกครองมะละกาต้องอพยพไปยังยะโฮร์) โดยปกครองมะละกาต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง 130 ปี นำมาซึ่งสิ่งก่อสร้างจำนวนมากในเขตเมืองเก่ามะละกา จวบจน พ.ศ.2184 ชาวดัตช์จากประเทศฮอลันดารบชนะโปรตุเกส มะละกาจึงเปลี่ยนมือมาเป็นของชาวดัตช์ หากแต่การเปลี่ยนแปลงนี้นำมาซึ่งความชะงักงันนานถึง 150 ปี เพราะเมืองมะละกาแทบจะหมดความสำคัญในฐานะเมืองท่า เมื่อชาวดัตช์พัฒนาเมืองจาการ์ตา (ปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย) บนเกาะชวาขึ้นมาเป็นเมืองท่าแทน
สุดท้ายแล้วไม่ใช่เพียงมะละกา หากแต่เป็นแผ่นดินบนแหลมมลายูทั้งหมดต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองแบบอาณานิคมนานถึง 162 ปี เมื่อกองทัพเรือของอังกฤษเดินทางถึง จวบจนวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2500 อิสรภาพจึงคืนกลับมาสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง

 • สามล้อมะละกา
  ศูนย์กลางเมืองมะละกาอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำมะละกา ไม่ไกลจากปากน้ำที่ไหลลงทะเลที่ช่องแคบมะละกา สามารถเยี่ยมชมได้โดยการใช้บริการสามล้อถีบ ซึ่งแต่ละคันตกแต่งอย่างวิจิตรพิสดาร รูปแบบไม่ซ้ำกันสักคัน อีกทั้งยังมีเสียงเพลงทำนองเร้าใจเปิดให้ฟังตลอดทางด้วย ยิ่งกว่านั้นหากนั่งตอนค่ำ เหล่าสามล้อจะเปิดไฟระยิบระยับ ประหนึ่งนั่งอยู่ในดิสโก้เธคเคลื่อนที่ ซึ่งจุดรวมของเหล่าสามล้ออยู่บริเวณหน้าจัสตุรัสดัตซ์ (Dutch Square)
 • โบสถ์คริสต์มะละกา (Christ Church Melaka)
  โบสถ์สีแดงสดในคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนด์ ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของจัตุรัสดัตช์ เริ่มสร้างเมื่อปีพ.ศ.2284 เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบ 100 ปีที่ชาวดัตช์เข้าปกครองมะละกา ใช้เวลาสร้างนานถึง 12 ปีจึงแล้วเสร็จ แต่ภายหลังที่อังกฤษเข้าปกครอง ได้เปลี่ยนเป็นโบสถ์นิกายแองกลิคัน และนำเครื่องวัดทิศทางลมรูปไก่ (Weathercock) ไปติดไว้เหนือระฆังบนยอดโบสถ์ พร้อมสร้างน้ำพุหินอ่อนและหอนาฬิกาไว้ด้านหน้าเพื่มเติม
  ปัจจุบันมีการตกแต่งสถานที่โดยรอบให้งดงามมากยิ่งขึ้นด้วยดอกไม้นานาพรรณ ยังคงเป็นโบสถ์ของชาวคริสต์เหมือนเช่นเมื่อกว่าสองร้อยปีที่ผ่านมา โดยนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่นับถือศาสนาอื่นสามารถเข้าชมภายในโบสถ์ได้ แต่ต้องอยู่ในอาการสงบและ ห้ามถ่ายรูป
 • พิพิธภัณฑ์มะละกา
  ตั้งอยู่บนเนินเขาด้านหน้าโบสถ์คริสต์ โดยดัดแปลงมาจากศูนย์การปกครองของชาวดัตซ์ ภายในจัดแสดงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ตั้งแต่เมื่อเจ้าชายปรเมศวรทรงก่อตั้งเมืองมะละกา ตลอดจนช่วงที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาวยุโรปหลายชนชาติ โดยจัดแสดงทั้งโบราณวัตถุ เช่น เครื่องปั้นดินเผา กริช เหรียญกษาปณ์ เครื่องแต่งกายของสุลต่าน และเหล่าภาพถ่ายยุคอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตผู้คน หากแต่เหล่าโบราณสถานต่างๆนั้นแทบไม่เปลี่ยนแปลง แม้เวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใด
 • โบสถ์เซนต์ปอล
  ตั้งอยู่บนเนินเขาเซนต์ปอล (หากเลือกเดินเที่ยวชมสามารถเดินต่อจากพิพิธภัณฑ์มะละกาได้) สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2064 ซึ่งแม้เวลาผ่านไปร่วม 500 ปี แต่โบสถ์แห่งนี้ยังสามารถผ่านคืนวันมาจนถึงปัจจุบัน แม้คงเหลือเพียงผนังสี่ด้านไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้เท่านั้น
  เมื่อยุคที่ชาวโปรตุเกสปกครองมะละกา โบสถ์แห่งนี้มีชื่อว่า Nosa Senhora แต่เปลี่ยนเป็น St.Paul เมื่อชาวดัตช์เข้าปกครอง ด้านหน้ามีรูปปั้นของนักบุญฟรานซิส เซเวียร์ (St. Francis Xavier) ผู้มีชื่อเสียงด้านการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก โดยท่านเคยมาเผยแผ่ศาสนาที่มะละกาถึง 4 ครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตจึงมีการนำศพท่านมาฝังไว้บริเวณหน้าโบสถ์แห่งนี้ ก่อนจะนำส่งต่อไปยังประเทศอินเดีย
  อีกทั้งนักท่องเที่ยวยังสามารถชมทิวทัศน์เมืองมะละกาและท้องทะเลจากบนเนินเขาที่มีเรือสำเภาใหญ่จอดเทียบท่าอยู่ หากแต่เป็นเรือจำลองขนาดเท่าของจริงสร้างขึ้นเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์การเดินเรือ
 • ป้อมประตูซานติเอโก
  ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเซนต์ปอล สร้างขึ้นโดยชาวโปรตุเกสในปี พ.ศ.2054 เป็นส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ของป้อมเอฟาโมซาซึ่งถูกทำลายย่อยยับในสงครามแย่งชิงมะละการะหว่างโปรตุเกสกับฮอลันดา จนเมื่อชาวดัตช์แห่งฮอลันดาเข้ามาปกครองมะละกา ป้อมเอฟาโมซาได้รับการบูรณะอีกครั้ง แต่สุดท้ายก็ถูกกองทัพเรืออังกฤษทำลายจนย่อยยับอีกหน คงเหลือเพียงป้อมประตูซานติเอโกไว้เป็นมรดกแห่งประวัติศาสตร์ของแย่งชิง
 • ตึกอนุสรณ์การประกาศเอกราช
  ตั้งอยู่ตรงข้ามป้อมประตูซานติเอโก สร้างขึ้นในยุคที่อังกฤษปกครอง ซึ่งแม้จะสร้างตามสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรีย แต่ยังคงเอกลักษณ์ของอิสลามด้วยยอดโดมคู่สีทอง แต่เดิมเคยใช้เป็นสโมสรมะละกา ปัจจุบันปรับปรุงเป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ช่วงที่ถูกปกครองโดยชาติตะวันตก และเหตุการณ์วันประกาศอิสรภาพซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2500 โดยรัฐบาลมาเลเซียยเลือกเมืองมะละกาแห่งนี้เป็นสถานที่ประกาศอิสรภาพ
 • วังสุลต่านแห่งมะละกา (Melaka Sultanate Palace หรือ Istana Kesultanan Melaka)
  ตั้งอยู่ด้านหลังตึกอนุสรณ์การประกาศเอกราช อาคารสร้างใหม่แทนของเดิมที่ถูกไฟไหม้ โดยรูปแบบการสร้างจำลองจากวังสุลต่านในสมัยก่อนถูกโปรตุเกสเข้ายึดครองเป็นอาคารทรงยาว สร้างจากไม้ทั้งหลัง ภายในจัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของมะละกาด้านการเดินเรือช่วงสมัยที่ถูกปกครองโดยชาตะวันตกพร้อมด้วยวิถีชีวิต เครื่องแต่งกาย และการละเล่น มีจุดเด่นที่การจำลองเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมจริง โดยเฉพาะห้องท้องพระโรงขององค์สุลต่าน

 • พิพิธภัณฑ์ศาสนาอิสลาม
  เป็นอาคารสีแดงทั้งหลัง เดิมเคยใช้เป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลามที่เก่าแก่ที่สุดในมะละกา ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับการเผยแผ่ศาสนาอิสลามในประเทศมาเลเซีย
 • ถนนคนเดิน
  นอกจากจัตุรัสแล้ว อีกฟากหนึ่งของแม่น้ำมะละกายังมีถนนยองเกอร์ (Jonker Street) ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่มีอาหารและของที่ระลึกขายมากมาย อีกทั้งถนนแถบนี้ยังมากไปด้วยโบราณสถานและศาสนาสถานที่สำคัญหลายแห่ง ผสมผสานกลมกลืนกันทั้งชาวจีน ฮินดู และมุสลิม
 • พิพิธภัณฑ์บาบาโนนยา (Baba Nyonya Heritage Museum)
  เป็นอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีส สูง 2 ชั้น ขนาด 3 ห้องแถวของคหบดีชาวจีน นามว่า ชานเชงซิว (Chan Cheng Siew) ภายในจัดแสดงเครื่องประดับบ้านอันทรงคุณค่า สัตว์มงคลตามความเชื่อของชาวจีน โดยจัดแสดงเป็นห้องๆ เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น สำหรับคำว่า “Baba” นั้นหมายถึง ผู้ชาย ส่วน “Nyonya” นั้นหมายถึง ผู้หญิง และเมื่อใช้เรียกรวมกันจะหมายถึง ลูกหลานที่เกิดจากชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางมาตั้งรกรากในแหลมมลายู และมีการผสมผสานวัฒนธรรมจีนกับมลายูจนเกิดเป็นวัฒนธรรมลูกผสม
 • มัสยิดกัมปุงคลิง (Kampung Kling Mosque)
  มีลักษณะคล้ายมัสยิดกัมปุงฮูลู อีกทั้งยังมีความเก่าแก่พอๆกัน แต่มัสยิดกัมปุงคลิงนี้มีหอคอยยอดแหลมซึ่งสร้างเป็นหอสูง
 • มัสยิดกัมปุงฮูลู (Kampung Hutu Mosque)
  สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2271 เป็นอีกหนึ่งในมิสยิดที่เก่าแก่ในมาเลเซีย มีรูปแบบการก่อสร้างที่แตกต่างจากมัสยิดทั่วไป เพราะแทนที่จะเป็นยอดโดม กลับสร้างเป็นหลังคาทรงพีระมิดตามแบบสถาปัตยกรรมชวา ภายในมีสระน้ำวุฎูอ์ที่สร้างขึ้นอย่างงดงาม
  สระน้ำวุฎูอ์ คือสถานที่ที่ชาวมุสลิมใช้ชำระมือ ปาก จมูก ใบหน้า แขน ศีรษะ หู และเท้าก่อนการละหมาด โดยคำว่า ละหมาด หรือ นมาช นี้เป็นคำภาษาเปอร์เซีย หมายถึง การประกอบกิจบูชาสัการะอัลลอฮ์ด้วยการอ่านบทสรรเสริญและการวิงวอน โดยชาวมุสลิมจะทำละหมาดทุกวัน วันละ 5 เวลาประกอบด้วย ย่ำรุ่ง บ่าย เย็น พลบค่ำ และกลางคืน สำหรับวันศุกร์จะเป็นการละหมาดร่วมกันในเวลาบ่าย

 • ศาลเจ้าเช็งฮุนเต็ง (Cheng Hoon Teng Temple)
  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2189 เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาวมาเลย์เชื้อสายจีน ในแต่ละวันจึงมีชาวมาเลย์เชื้อสายจีนจำนวนมากมานมัสการเหล่าเทพเจ้าภายในศาลเจ้า เช่นเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้ากวนอู อีกทั้งศาลเจ้าแห่งนี้ยังงดงามด้วยลวดลายลงรักปิดทอง และหากคุณแหงนมองขึ้นไปบนยอดหลังคาจะพบตุ๊กตาจีนในเครื่องแต่งกายโบราณสีสันสดใสกำลังร่ายรำด้วยท่วงท่าอันงดงาม
  ด้วยความศรัทธาของชาวบ้าน ปัจจุบันศาลเจ้าเซ็งฮุนเต็งจึงมีการขยายไปยังอีกฟากหนึ่งของฝั่งถนน เป็นศาลเจ้าหินอ่อนขนาดใหญ่ 2 ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวที่อัญเชิญมาจากประเทศพม่า
 • วัดศรีโพยาธาวินยากรมูรติ (Sri Poyyatha Vinayaga Moorthy Temple)
  เป็นหนึ่งในวัดศาสนาฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในมาเลเซีย สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2324 ภายในประดิษฐานพระพิฆเนศวร ซึ่งแม้ไม่งดงามนัก แตก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวฮินดูในมะละกา
 • เนินเขาซำปอกง
  ลึกเข้าไปในเมืองเก่ามะละกามีเนินเขาเตี้ยๆแห่งหนึ่ง นามว่า Bukit China ซึ่งหากแปลตามตัวจะหมายถึง “เนินเขาของชาวจีน” เนินเขาลูกนี้รู้จักกันในนาม “เนินเขาซำปอกง” สถานที่อันเป็นตัวแทนแห่งสายสัมพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลในครั้งอดีต
  บริเวณทางขึ้นเขาเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าซำปอกง (Sam Po Kong Temple) ซึ่งคุณอาจคุ้นกับคำว่า “ซำปอกง” เพราะคำนี้เป็นคำที่ชาวจีนใช้เรียกแม่ทัพชาวจีนที่เดินทางมาทางเรือในยุคอดีต ผู้เป็นที่เคารพสักการะของชาวจีนในยุคปัจจุบัน
  ศาลเจ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง “เจิ้งเหอ” แม่ทัพชาวจีนที่เดินทางมายังมะละกาตั้งแต่ยุคเจ้าชายปรเมศวร ซึ่งการเดินทางมาของแม่ทัพผู้นี้ก่อให้เกิดสมพันธไมตรีระหว่างประเทศจีนกับมะละกา นำมาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญของอาณาจักรมะละกาในเวลาต่อมา
  ข้างๆศาลเจ้ามีอีกหนึ่งสถานที่สำคัญคือ Hang Li Poh’s Well บ่อน้ำโบราณที่มีตำนานเล่าสืบต่อกันว่าเป็นบ่อน้ำที่เจ้าหญิงฮัง ลี โปห์ ราชธิดาจากเมืองจีนเคยใช้ในคราวที่เดินทางมาอภิเษกสมรสกับสุลต่านแห่งมะละกา ซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งน้ำจืดสำคัญสำหรับชาวเมืองมะละกา
 • เที่ยวแถวปากน้ำมะละกา
  นอกจากเหล่าโบราณสถานและศาสนสถานแล้ว ปัจจุบัน มะละกามีสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อความสนุกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำมะละกา คือ
 • Taming Sari Tower เป็นหอคอยซึ่งสามารถขึ้นไปชมทิวทัศน์เมืองมะละกาแบบ 360 องศาด้วยความสูงถึง 110 เมตร นอกจากนี้ยังมี Eye on Melaka เป็นชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ ซึ่งมีความสูงถึง 60 เมตร มีจำนวนกระเช้ามากถึง 42 ใบ


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ข้อมูล : Go มาเลเซีย : แพรวสำนักพิมพ์ท่องโลก : วีรศักดิ์ เทียนธนะวัฒน์

 
ทริปดีดี Social Network
ทริปดีดี facebooktwitter ทริปดีดีTripDeeDee Youtube

 
ทัวร์จางเจียเจี้ย ทัวร์จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร พัก 5 ดาว บินไทยสมาย 6 วัน 5 คืน :
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน บินตรง ซีอาน โดยเซิ่นเจิ้นแอร์ไลน์ 6 วัน 5 คืน :

ทัวร์เลห์ ลาดักห์

ทัวรเลห์ ลาดักห์ 9 วัน 7 คืน

ทัวร์ซันสการ์ เลห์

ทัวรเลห์ ซันสการ์ ลาดักห์ 12 วัน 11 คืน

ทัวร์ทิเบต สิงหาคม 2557

ทัวร์ทิเบต 7 วัน 6 คืน นั่งรถไฟสายหลังคาโลก

ทัวร์ปากีสถาน ตุลาคม

ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัมไฮเวย์ ทริปถ่ายภาพช่วง Blossom 11 วัน 9 คืน

ทัวร์สิกขิม ทัวรสิกขิม ดาร์จีลลิ่ง 10 วัน 7 คืน
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม 7 วัน 5 คืน

ทัวร์เนปาล เนปาล เดือนธันวาคม

ทัวร์เนปาล โพครา Trekking Poonhill 9 วัน 8 คืน : 31,900 บาท

ทัวร์ภูฏาน 5 วัน 4 คืน

ทัวร์ภูฏาณ พาโร ทิมพู ปูนาคา วังดี 5 วัน 4 คืน

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ทัวร์สังเวชนียสถาน 4 ตำบล แสวงบุญอินเดีย เนปาล พุทธคยา พาราณสี กุสินารา สารนาท 8 วัน 7 คืน บิน โดย แอร์อินเดีย(AI)
วันเดินทาง : 46,900 บาท
ทัวร์แคชเมียร์ ทัวร์แคชเมียร์ เจาะลึก กุลมาร์ค พาฮาลแกม เต็มอิ่ม 6 วัน 5 คืน

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ

ทัวร์บาหลี บุโรพุธโธ เจาะลึกบาหลี 5 วัน 4 คืน
บิน TG :

ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลี เจาะลึกบาหลี 4 วัน 3 คืน บิน TG :

ทัวร์ตุรกี ปี 2557 ทัวร์ตุรกี บินตรง อิสตันบลู ปามุคคาเล่ คัปปาโดเจีย เดือนธันวาคม 2559
แพคแกจมัลดีฟส์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน ศรีลังกาแอร์ไลน์ UL 4 วัน 2 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 35,900 บาท
แพคแกจมัลดีฟส์ บินบางกอกแอร์เวย์ แพคแกจมัลดีฟส์ บิน บางกอกแอร์เวย์ PG 4 วัน 3 คืน
เดินทาง ถึง มีนาคม 2559 : เริ่มต้น 71,900 บาท
ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้

ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ สองเมืองใหญ่สุดคุ้ม 7 วัน 5 คืน เซี่ยงไฮ้ 3 คืน ปักกิ่ง 2 คืน :

ทัวร์ราชาสถาน ทัวร์ราชาสถาน ท่องดินแดนมหาราชา ประเทศอินเดีย เมืองแห่งสีสัน 11 วัน 10 คืน

ทัวร์ภูทับเบิก ภูเรือ เขาค้อ

ทัวร์ 5 ภูเขางาม ภูเรือ ภูทับเบิก ภูหินร่องกล้า เขาค้อ 4 วัน 2 คืน
.

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ดอยภูคา วัดภูมินทร์ 4 วัน 2 คืน ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดเดือน ก.พ.

ทัวร์เชียงคาน ภูเรือ 3 วัน 2 คืน

 

ทัวร์อีสานหรรษา ภูเรือ เชียงคาน แก่งคุดคู้ สวนหินผางาม

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่

 

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ดอยอ่างขาง ภูชี้ฟ้า ดอยตุง สวนส้มฝาง

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง

 

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ตลอดเดือน ธ.ค.- ก.พ. ทุก พฤ-อา // ศ-จ.
ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ทัวร์ขุนแม่ยะ ขุนช่างเคี่ยน ปาย ชมดอกพญาเสือโคร่ง ปลาย ธ.ค. - ต้น ม.ค. (เดินทาง ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ไม่ต้องลางาน)
ข้อมูลท่องเที่ยวต่างประเทศ

• ท่องเที่ยวลาวเหนือ

• ท่องเที่ยวลาวใต้

• พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

• เวียดนามกลาง เว้ ดานัง

• เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา

• เขมร นครวัด นครธม

• สิบสองปันนา

• ข้อมูลมาเลเซีย

• ข้อมูลเกาหลีใต้

• ข้อมูลเนปาล

• เชียงตุง เมืองลา

• แชงกรีล่า ลี่เจียง

• ข้อมูลจางเจียเจี้ย

• ข้อมูลปักกิ่ง

• ข้อมูลเซี่ยงไฮ้

• ข้อมูลซินเจียง

• ข้อมูลจิ่วจ้ายโกว

• ข้อมูลซีอาน เจิ้งโจว

• ข้อมูลอู่ฮั่น บู๊ตึ๊ง

• ข้อมูล กุ้ยหลิน หยางซั่ว หลงเซิ่น

• อินโด บาหลี บุโรพุธโธ

• อินเดีย แคชเมียร์

• อินเดีย เลห์ ลาดัก

• อินเดีย ราชาสถาน

• อินเดีย สังเวชนียสถาน 4 ตำบล

• อินเดีย สิกขิม ดาร์จีลลิ่ง

• ข้อมูล ภูฏาน (Bhutan)

• ข้อมูล ทิเบต (tibet)

• ข้อมูล ตุรกี (Turkey)

• ข้อมูล ปากีสถาน (Pakistan)ข้อมูลท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย
แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยวมาเลเซีย จากทริปดีดี ดอทคอม
ทัวร์มาเลเซีย

MAL-6PAX : แพคแกจทัวร์มาเลเซีย 6 ท่านออกเดินทาง เดือนมิ.ย. - ก.ย. 55 New
วันเเดินทาง :09-11, 16-18, 23-25 มิ.ย.55
วันเเดินทาง :07-09, 14-16, 21-23, 28-30 ก.ค. 55
วันเเดินทาง :04-06, 11-13, 18-20, 25-27 ส.ค. 55
วันเเดินทาง :01-03,08-11, 15-17, 22-24 ก.ย. 29ก.ย.-01ต.ค. 55

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์

MALSIN-01 : ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ สองประเทศสุดคุ้ม New
วันเเดินทาง :